ON YILLIK KOOPERATİFÇİLİK GERÇEĞİNİN ADI

 

ELVANKOOP

 

 


ANKARA, Anadolu’ nun ortasında uygarlıklar Merkezidir. Ulusal Kurtuluş Savaşımız ile adını Dünyaya duyurmuştur. Türkiye Cumhuriyetimizin Başkentidir.

 

 

Günümüz ANKARA’sı her yönüyle giderek kentleşerek büyümektedir.


 

ANKARA kentleşme dokusu, batı yönünde gelişmektedir. Yeni yerleşimlerin büyük bir çoğunluğu kooperatif anlayışıyla yapılmaktadır. Batıkent, Elvankent, Eryaman ve Çayyolu projeleri büyük ölçüde kooperatifler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kamusal arsa, teknik altyapı ve kısmi konut kredisi desteği konularında merkezi ve yerel yönetimlerin katkıları olmuştur.


 

Elvankent’ten Görünüm

 

   ANKARA’ da 5241 adet birim kooperatif vardır. Bunların yarıya yakını faal olmayan kooperatiflerdir. 84 adet kooperatif Üst Birliklerinin % 80’ i kişi odaklı, kurumsallaşmamış, özel projeleri olmayan Birliklerdir. Konut kooperatifçiliği konusunda 2 adet ciddi Merkez Birliği ve Türkiye ‘deki bütün sektörlerdeki kooperatif Merkez Birliklerini çatısı altında toplayan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Ankara’ da bulunmaktadır. ELVANKOOP Kooperatifler Birliğimiz, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği TÜRKKENT ‘in üyesidir.

ANKARA’ da konut ve kentleşmenin, kooperatifleşmenin temelinde ve başlangıcında Atatürk bulunmaktadır. Ankara’ da ilk kez kurulan memurlar kooperatifi kooperatifçilik hareketinin öncüsü olmuştur. Bugün konut üretiminin % 40’ı kooperatifler tarafından gerçekleştirilmektedir.


 

 

 

 

Elvankoop 1991 yılında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen Elvankent projesinde örgütlenmiş, projesi bulunan, kurumsallaşmış, başlangıçta 74 birim kooperatifi projede örgütleyerek yola çıkmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile ortaklık protokolü,  Ankara Merkez Belediyelerinin ortağı ve uzmanlık kuruluşu olan Metropol İmar A.Ş. ile işbirliği protokolü imzalamıştır.

 

10800 konutluk Toplu Konut projesinin 7146’ sı Birliğimiz ortağı birim kooperatiflerle birlikte gerçekleştirilmiştir. Veraset yoluyla gittikçe küçülen, parçalanan verimsiz hale gelen Elvanköy Sayın Mehmet ALTUNSOY ‘un Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde toplu konut alanı olarak kamulaştırılmış, yeni yerleşim birimleri olarak planlanmış, 1986 yılında teknik altyapıların yapımına başlanmıştır. Üretilen kentsel arsalar talep örgütlenmesi yaratılarak 1991 yılında Sayın Murat KARAYALÇIN’ ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kooperatiflere tahsis edilmiştir. 1994 tarihinden bu yana Sayın Melih GÖKÇEK yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinden teknik ve sosyal altyapı hizmeti sürdürülmektedir.

 

Bu süreç içerisinde, kamusal projenin her aşamasında hizmete geçenleri Elvankoop olarak kutluyoruz.

 

1998 Yılından itibaren 3 ayrı tip projeden oluşan ve kullanım alan büyüklükleri 100 m2 olan konutlarımızda yaklaşık 25000 insan yaşamını sürdürmektedir. Bu nüfus yapısı ile diğer sivil ve kamusal konutlar dikkate alındığında Elvankent Ankara’ nın batı koridorunda 40.000 nüfuslu devasa yerleşim merkezi haline gelmiştir. Türkiye’ nin nüfus büyüklükleri göz önünde bulundurularak Ağrı, Aksaray, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kilis, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli kent merkezleri nüfusunun her birine denk, yeni bir kent doğmuştur. Bu sonuç kendi yarınlarını kendisi planlayan küçük gelirlerini dişinden, tırnağından arttırarak tasarrufa dönüştüren ve yatırım yapan gerçek kooperatif üyelerinindir. ELVANKOOP, bilimi, bilgiyi, deneyimi, güveni, tasarrufları, çağdaş yaşam kalitesi yüksek yeni yerleşim alanlarına dönüştürerek, dayanışma işlevi yapmıştır. Sadece Elvanköy projesinde 50.022 m2 aktif yeşil alan Ankara’ya kazandırılmıştır. Bu projede 8 adet Sağlık Tesisi, 2 adet Lise, 6 adet Temel Eğitim, 8 adet Ticaret Merkezi, 8 adet İdari Tesis, 8 adet Sosyal Kültürel Tesis, 2 adet Pazar yeri, birer adet piknik, park ve spor alanı için olmak üzere toplam 45 adet muhtelif büyüklükte imar adaları kullanım amaçlarına uygun olarak projede yer almaktadır. Bunlara ilişkin Yerel ve Merkezi yönetimlerden hizmet talebimiz sürmektedir.

 

 

 

 

 

IHLAMURKENT yeni yerleşim projesi ELVANKOOP tarafından geliştirilmiştir. Planlama alanı ANKARA Metropoliten gelişme kapsamında Temelli – Malıköy gelişme odağında yer almaktadır. 57 hektar arazi, talep örgütlenmesi suretiyle satın alınmış, kooperatiflere tahsis edilmiştir. Bölgenin 1/ 25.000 ölçekli çevre düzeni planı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 02.09.1994 tarihinde, planlama alanı ve çevresini kapsayan 1/ 5000 ölçekli nazım imar planı, Ankara Valiliğince 20.06.1995 tarihinde onanmıştır. 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı Birliğimiz tarafından yapılmış 22.08.1995 tarihinde Ankara Valiliğine sunularak Kasım 1995 tarihinde onanmıştır. Düşük yoğunluklu ve kat sınırı olan yeni yerleşim projemizde villa konut, Ticaret, İlköğretim, Sağlık, İdari ve Kültürel Tesisler, yol ve otoparklar, teknik altyapı aktif yeşil alanlar planlamada yer almaktadır. Planlanan alanın tümünde kişi başına 26 m2 aktif yeşil alan düşmektedir.

 

Konut büyüklükleri 150 – 350 m2 arasında değişmektedir. 4 ayrı özgür mimari projelerle konutlar yükseltilmiştir. İnşaat imalat seviyeleri % 05 – 75 arasında değişmektedir.

 


 

Ihlamurkent Projesinde Örnek Villalar

 

 

 

Ankara – Polatlı karayolu güzergahında 40. Km.’ de bulunan Ihlamurkent yaklaşık 4000 insanı barındıracak yeni yerleşim projesi olarak gelişiyor. Bu bölgede Temelli Beldesi de gelişmektedir. Belde Merkezinde imar plan çalışmaları sürdürülüyor, Hazine alanlarının Belediye’ ye aktarımı, mücavir alan sınırlarının genişletilmesi, göl projesi, kooperatif villa, çiftlik evleri projeleri Temelli’ye ilgiyi arttırıyor. TEMELLİ BAŞKENT ANKARA’ nın SOLUKLANMA, EĞLENCE, DİNLENME ALANI OLUYOR. Belediye, Merkezi Yönetim, özel – tüzel kişi yatırımları yaygınlaşıyor. Temelli Belediyesi Uluslararası rekreasyon ve göl projeleri ile 1.500.000 m2 alanı planlıyor. 300.000 m2 göl alanı dışında her türlü aktivitelere olanak sağlanıyor. 2000 yılı ortalarında başlatılan proje tamamlanınca 120.000 kişi/ gün kapasiteyle hizmete sunulacak.

 


Temelli Beldesi

 

 

Ankara’ nın enerji gereksinmesini sağlayacak ve mavi akımla çalışacak Enerji Santrali, Serbest Bölge (ticaret), G.Ö.B. kapsamında Toplu Konut Alanları, küçük ve orta boy işletmelerin yerleşeceği Toplu İşyeri Kooperatifleri, ELVANKOOP’ un IHLAMURKENT VİLLA ve KUZEY YILDIZI PROJELERİ, özel şirket sanayi yatırımları, Polatlı ve Ankara ‘ya yakınlığı, ulaşım kolaylığı, ayrıca Polatlı Topçu Okulu, Sakarya Meydan Muharebeleri, Frigya uygarlık kalıntıları (Gordiyon), Alagözdeki Atatürk Müzesi, çevredeki doğal mağaralar, projelerimizin bulunduğu TEMELLİ’ nin Tarih, Kültür ve Turizm beldesi olarak gelişmesine olanak sunuyor.


 

ELVANKOOP’un KUZEY YILDIZI Projesi Temelli Beldesine 5 km. uzaklıkta, yine Ankara – Polatlı karayolu üzerinde IHLAMURKENT VİLLA projelerimize 10 km. mesafede yer almaktadır. Yorgun kentli, artık özgür ve doğal yaşamı özlüyor. Kent yaşamının yoğunluğu, her meslekten yurttaşlarımızı bunaltıyor. Ailelerin, eş ve çocuklarıyla birlikte, hafta içi – hafta sonu hobilerini gerçekleştirebileceği, doğası, havası temiz, her türlü  spor etkinliklerine uygun, dostlarını konuk edebileceği yeni bir yerleşim yeri, özgür, özgün çiftlik evleri projesi KUZEY YILDIZI’ ında talep örgütlenmesi tamamlandı. Ihlamurkent projemizin iki katı alana yerleşecek olan KUZEY YILDIZI tarım ve doğa orijinini koruyan seyreltilmiş yeni yerleşim projesidir. Bu proje daha çok doğaya ( flora – fauna) yatırımı amaçlandığından gelecek kuşaklara bırakılabilecek en isabetli yatırım, yaz – kış oturulabileceğinden yeni bir yaşam tarzıdır. Kuzey Yıldızı projesi ile ilgili iş ve işlem aşamaları sürdürülmektedir.

 

ELVANKOOP, kâr ortaklığına dayalı bir şirket değildir. Müteahhit (Yüklenici) değildir. Proje birlikteliği içerisinde, birçok kooperatifin ortağı olduğu üst kooperatif örgütlenmesidir. Önce düşünceler, birim kooperatiflerle ve onların birey ortaklarıyla değerlendirilir. Düşünceler proje haline getirilir. Proje finansmanı birlikte sağlanır. Örgütsel, yönetsel, teknolojik, ekonomik, mali ve çevresel yapılabilirlik koşulları ortak kurullarda, ortak kararlarla, ortak amaçlara yönlendirilir.

ELVANKOOP, yasal, bilimsel, etik değerlerle, örgütsel bağımsızlığı ve demokratik kooperatifçiliği ilke edinen, sosyal ve ekonomik dayanışma örgütüdür. Geçen 10 yıllık süreç içerisinde yüz milyon dolar değerinde kaynak yaratmıştır. 3150 yurttaşımıza sürekli istihdam olanağı sağlamıştır. 25.000 yurttaşımıza çağdaş yaşam olanağı sunarak kamusal hizmetler ortaya koymaktadır.

ELVANKOOP, 10 yıllık kooperatifçilik gerçeğinin adı, Merkezi Ankara, çalışma alanı Türkiye’ dir.     

 

 

 

 

S.S. ELVANKÖY KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (ELVAN- KOOP)

 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 14/ 7 Demirtepe/ ANKARA

Tel/ Fax     : 0 (312) 231 99 15 – 229 57 53

e-mail:elvankoop@superposta.com