ÇOK KATLI YENİ KENT PROJESİ

 

              Başkent Ankara’mızın Güney Batı aksinde, Ankara-Eskişehir Devlet Karayolunun 35 -40 Km’ler arasında  yeni bir kent doğuyor…

              TOKİ, Yenimahalle Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen uygulama imar planlarında yaklaşık 17.000 konut planlanıyor.

              Konut, eğlence, ticaret ve diğer kentsel çalışma alanları, spor, üniversite dahil her düzeyde eğitim kurumları ile Kooperatifler Birliğimizin Ihlamurkent yeni yerleşim projemize kadar alanlar, geleceğin Ankara’sını simgeliyor.

      Birliğimiz;

            

 Sizleri, farklı bir kent yaşamına davet ediyor…
             
 Bireysel ve toplu konut başvurularınız için Birliğimizi arayınız.

Web Adresi:

 www.ankara-elvankoop.org

E-mail:

      elvankoop@superposta.com

TEL/FAKS:

00.90.312.231 99 15
00.90.312.229 57 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

S.S. ELVANKÖY KONUT ÜRETİM
YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

IHLAMUR KENT PROJESİ RAPORU

          
          A- PLANLAMA İLKELERİ

Ihlamurkent Planlama alanı, Ankara Metropoliten Gelişme kapsamında, Temelli - Malıköy Gelişme odağında yer almaktadır.
         1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı düzenlenen alan, Polatlı ilçesi, Temelli Beldesi, Malıköy sınırları içinde, Kadastro’ nun 11 pafta, 54 nolu parselinde kayıtlı 578.365 m2 ( 57.84 hektar) yüzölçümlü bölgeyi kapsamaktadır.
         Ankara kent merkezine 40 km, Temelli yerleşmesine 10 km. uzaklıkta olan planlama alanı, Eskişehir karayolunun 300 metre kuzeyinden başlamakta olup  batısı, TRT verici istasyonu, kuzeyi küçük bir akarsu olan Paşa deresi ile sınırlanmıştır.
         Ihlamurkent projesi ile Temelli Beldesi arasında 300 dönümlük Gölet projesi bölgeye renk katmıştır.

         FİZİKİ VERİLER
        
          Denizden ortalama 775 metre yükseklikte yer alan planlama alanı, genelde düz ve düze yakın eğimdedir. Proje içinde yer alan Kuştepe sırtlarının eğimi yumuşak olup, % 5- 20 arasında değişmektedir. Kuzeyde, çok küçük bölümde eğim % 20’ nin üstündedir.
         Planlama alanının jeolojik etüdü yapılmış olup 12.07.1995 tarihinde onanmıştır. Jeolojik etüt raporunun sonuç ve öneriler bölümünde ;
         Parselin tamamının iki katlı hafif yapılaşma için jeolojik yönden sakıncası bulunmadığı belirtilmiştir.

         ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAMA KARARLARI
        
          1/ 25.000 ölçekli Temelli - Malıköy çevre düzeni Nazım planı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 2 Eylül 1994 tarihinde onanmıştır. Söz konusu Planla Temelli yönündeki sırtlarda küçük sanayi bölgeleri, Eskişehir yolunun kuzey ve güneyindeki yamaçlarda ve kamu arazilerinde orta ve seyrek yoğunluklu konut geliştirme bölgesi olarak onaylanmış, planlama alanının bulunduğu  bölge, çok  seyrek  yoğunluklu   (50 kişi/ ha ) konut gelişme bölgesi olarak planlanmış bu bölgede Eskişehir yolu boyunca kamusal kullanım alanları önerilmiştir.
         a) 1/ 5000 ölçekli 1. Bölge Nazım imar planı Ankara Valiliğince 29.06.1995 tarihinde onanmıştır.
         Nazım imar planında, bölge (50 kişi/ hektar) çok seyrek yoğunluklu konut alanı olarak planlanmıştır.
         b) 1/ 1000 imar planı : Planlama alanı içindeki Birliğimize ait 57.8 hektarlık alanın 1/ 1000 ‘lik imar planı Ankara Valiliğince 22.08.1995 tarihinde onanmıştır.
         c) 1/ 1000 uygulama imar planı ( parselasyon planı) Ankara Valiliğice Kasım/ 1995 tarihinde onanmıştır.

          KONUT GELİŞME ALANLARI
        
          Brüt yoğunluk 50 kişi/ ha’ dır. Emsal 0.33, minimum parsel büyüklüğü 470 m2  ve bina yüksekliği max: 6.5 m’ dir.
         Bu alanlarda, günlük ihtiyaca cevap verebilecek ticari birimler yer almaktadır. Bu birimlerde max: emsal = 0.75, h max: serbesttir.

         KONUT BÖLGESİNE İLİŞKİN TALEP ORGANİZASYONU
        
          Planlamaya ait 54 nolu parsel S.S. Elvanköy Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği  tarafından örgütlenmiş ve tapusu Birlik adına alınmıştır. Birlik, planlama alanında “Ihlamurkent  Projesi” adlı bir kentsel gelişme projesi uygulamıştır. Bu proje kapsamında 19 konut yapı kooperatifi Birliğin bünyesinde örgütlenmiş ve her birim kooperatife ait arsalar ada bazında önce tahsis edilmiş ve daha sonra tapuları verilmiştir.
         Kooperatiflerin toplam tahsis sayısı 627’ dir. Kooperatifler, otopark, çocuk bahçesi, sosyal tesisler vb. ortak servisleri ve altyapı rasyonel biçimde geliştirmek amacıyla ada bazında yerleşim düzeni tercih edilmiştir. Bu nedenle kooperatiflere ada bazında tapuları verilirken, alanın ada dışı altyapı ortak katılımları ile ilgili karşılıklı hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

         PLANLAMA KARARLARI
        
          Nüfus ve konut sayısı üst ölçekli planlardan gelen 50kişi / ha brüt nüfus yoğunluğu esas alınmıştır.

         Alan                                                               : 6148 hektar
            Nüfus ( 50k / ha x 61.48 ha)                          : 3074 kişi
            Konutta ortalama nüfus                                 : 4.5 kişi
            Konut sayısı                                                   : 683 konut
            Uygulamada vaziyet planındaki konut sayıları düşürülmüştür.

            SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI İHTİYACI
           

            İlköğretim ( 3074 kişi x 2.0 m2/ kişi)             : 6148 m2
            Aktif yeşil alan  ( 3074 kişi x 14 m2/ kişi)     : 43.036 m2
            Sağlık tesisleri ( 3074 kişi x 1.0 m2/ kişi)       : 3074 m2
            Kültürel tesisler ( 3074 kişi x 0.3 m2/ kişi)     : 922 m2
            İdari yapılar ( 3074 kişi x 2.2 m2/ kişi)                      : 6763 m2
            Ticaret ( 3074 kişi x 1.1 m2/ kişi)                   : 3381 m2
            Teknik altyapı ( 3074 kişi x 0.1 m2/ kişi)       : 307 m2

 

MEVCUT SOSYAL VE TEKNİK ALAN TABLOSU

 

 

 

Kullanım Türü

Alan ( m2 )

%

m2 / kişi

Konut

395.700

64,36

128,7

Ticaret

3.800

0,61

1,2

İlköğretim Tesisleri

8.000

1,30

2,6

Sağlık Tesisleri

3.160

0,51

1,02

Kültürel Tesisler

2.000

0,32

0,6

İdari ve Kültürel Tesisler

6.000

0,97

1,9

Aktif Yeşil Alanlar

79.400

12,91

25,8

Teknik Altyapı

1.200

0,19

0,4

Yol ve Otoparklar

115.505

18.83

37,5

TOPLAM

614.765

100.00

198,72

 

 

 

 

Planlama alanına güneyden geçen 25 metre genişliğinde toplayıcı nitelikte giriş düzenlenmiştir. 20 metre olarak düzenlenen toplayıcı  aks kuzeyde 15 metrelik 2 kola ayrılarak Malıköy yoluna ve diğer gelişme bölgelerinde bağlanmıştır. 12 ve 10 metrelik yaklaşım yolları ile oluşturulan imar adalarına servis sağlanmıştır.
         Merkezi kullanışlar ; Ticaret, idari ve sosyal tesisler, nazım plana uygun olarak güneyde giriş bölgesinde düzenlenmiş, ayrıca kuzeyde lokal ticaret merkezi düzenlenmiştir. yeşil alanlar, kuzeyde, paşa  deresi çevresinde kuştepe sırtlarında ve merkez çevresinde düzenlenmiştir.

 

B- TALEP ÖRGÜTLENMESİ

          Kent yaşamının yoğunluğu, stresi ve bunalımından dolayı insanlarımızı doğanın sessiz ve sakin yerlerine yönlendirmektedir. Bu nedenle Ankara, Temelli Beldesi Malı köyü arazisinde  villa evleri tasarlanmıştır.
         Ihlamurkent Başkent Ankara’ ya 20 dakika, metro son durağından 15 dakika uzaklıkta  olup, Temelli’ deki 300 dönümlük uluslar arası göl ve rekreasyon projesi yakınındadır.  Yaz kış oturabileceğimiz yeni bir yaşam tarzı, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz bir servet niteliğinde bulunan proje tanıtımına,  1994 yılında başlanılmış;  kısa bir sürede de toplumun pek çok kesiminden talep gelmiş;  bu doğrultuda, 16 birim kooperatif bünyesinde örgütlenme tamamlanmıştır.
           C- YATIRIMLARIMIZ

 1. Adadışı teknik altyapı yatırımlarımız

 

 1. Ham yol açımı: 600 dönümlük bu alanda  9.037 km. ham yol (1995 yılında) açılmış ve bedel olarak 10.321.819.000- TL ödenmiştir. Dolar değeri: 235.185 ABD Dolarıdır.
 2. Yol alt temel: 600 dönümlük bu alanda 8.187 km. yol alt temel (2000 yılında) yapılmış ve bedel olarak 135.000.000.000.- TL ödenmiştir. Dolar değeri: 218.100 ABD Dolarıdır.
 3. Yağmursuyu alt yapı inşaatı : 600 dönümlük bu alanda 3954.95 mt. hat (1999 yılında) yapılmış bedel olarak 55.500.000.000.- TL ödenmiştir. Dolar değeri: 132.715 ABD Dolarıdır.
 4. Kanalizasyon altyapı inşaatı : 600 dönümlük bu alanda 2.300 mt. pissu kanalı yapılmış (1998 yılında), bedel olarak 25.500.000.000.- TL ödenmiştir. Dolar değeri: 96.226 ABD Dolarıdır.
 5. ELEKTRİK ENERJİSİ (OG+AG ) VE AYDINLATMA İNŞAATI: Adadışı enerji yatırımı (2002 yılında) gerçekleştirilmiş ve  470.692.850.842.- TL ödenmiştir. Dolar değeri: 285.268 ABD Dolarıdır.
 6. İçme suyu: Proje onaylanmış ve 2003 keşif bedeli 160.000.000.000.-TL’dir.  İmalatın 2004 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Sulama suyu ve su kaynağı deposu ve terfi imalat yatırımları bu keşfin dışındadır.
 7. Yeşil Kuşak çalışması: 1257 adet ağaç dikilmiş olup bakım ve sulama (1999-2003) işleri devam etmektedir.

 

Adadışı Ortak Teknik ve sosyal altyapı imalatları %

        
                                                                  İmalat durumu %
               1- Ham yol açma                                 100
                 2- Kanalizasyon                                   98
              3- Yol alt temel                                              98
              4- Yağmursuyu                                              98
              5- Elektrik (ENH- OG-AG)
                   a) OG Elektrik                                 98
                   b) AG Elektrik                                 100
                   c) Trafolar                                        100
                   d) Panolar ( Ada Dışı)                      100
               6- Yeşil Kuşak                                                 5   
          

 

 

 1. Ada içi konut üstyapı yatırımlarımız

      IHLAMURKENT  YENİ YERLEŞİM PROJEMİZDE;

 

Sıra No    Kooperatif adı                Tahsis Kon. Say.       Parsel No:      Kooperatif alan m2

   
    1-           S.S ALKOOP  K.Y.K.                           20                      133                18.720 m2
    2-           S.S. ARZUMKÖY K.Y.K.                    30                    130-131          30.830 m2
    3-           S.S. BOGİNA K.Y.K.                            27                       137               28.848 m2
    4-           S.S. EKİNSU K.Y.K.                             30                       138               18.494 m2
    5-           S.S. GÜLENAY K.Y.K.                        15                      122/2              7.234 m2
    6-           S.S. HALK YAŞAM K.Y.K.                 35                       143               16.804 m2
    7-           S.S. MAVİ ÖZLEM K.Y.K.                  28                       144               13.218 m2
    8-           S.S. PINAR YEŞİL. K.Y.K.                  60                    141-146         31.224 m2
    9-           S.S. PRİMAKENT K.Y.K.                    40                        139              19.162 m2
    10-         S.S. TANGOKENT                                40                        121              18.963 m2
    11-         S.S. UFUK VOLKAN K.Y.K.              21                        134              12.760 m2
    12-         S.S. SERHAT SILA  K.Y.K.                 27                         124            13.052 m2
    13-         S.S. ANGORA KONK. K.Y.K.                        25                      135-136        37.498 m2
    14-         S.S. İLK BAŞAK K.Y.K.                      44                         119             21.920 m2
    15-         S.S. IHLMUR GÜVEN. K.Y.K.                       35                         140             16.757 m2
    16-         S.S. DOĞAN YEŞİM. K.Y.K.              27                         132             26.966 m2
    17-         S.S. YÜKSELİN K.Y.K.                                   24                  127-128-129     18.018 m2
    18-         S.S. DOĞAN ELVAN K.Y.K.              40                         120             21.136 m2
    19-         S.S. GENÇ ELVAN K.Y.K.                  44                      122-124        21.998 m2
                                               TOPLAM                612                                         393.602 m2

 

              Konutların inşaat imalat fiili sayı ve seviyeleri %11-75 arasında değişmektedir. Planlama yoğunluğu uygulamada 612 konuta düşürülmüş, seyrek yoğunluk daha da azaltılmıştır. Tek ve çift konutlu iki ayrı tip proje, dört ayrı bağımsız konut bölgesi olmak üzere 6 ayrı tip proje uygulanmaktadır. Yatırım değeri 100 milyon dolar dolaylarındadır.

 

D-   TEMELLİ BELEDİYESİ İLE PROJE İLİŞKİLERİ

 
            Belediyemizle başta planlama olmak üzere; Proje, ruhsat, altyapı imalatı ve  bölge prestijli, sosyal donatı alanları ve kamu tesislerinin yapımı birlikte gerçekleştirilecektir. IHLAMURKENT  PROJESİ’ nin Temelli Belediyesi hizmet sınırları içine dahil edilmesi çabalarımız Belediyemiz ile müştereken yürütülmüş ve sonuçlanmıştır. Bu sonuçta en büyük pay Belediye Başkanımız Sn. Alaattin B. TÜRKOĞLU’na aittir. Mevcut teknik altyapıların ve D.O.P’ların Belediye’ye bir törenle devri, Cadde ve Sokak isimlerine ilişkin taleplerimizin gerçekleşeceğini beklemekteyiz.

E- YAPILMASI GEREKEN YATIRIMLAR

 

           Ihlamur kent Projesinin halen eksik olan ve 2004-2005 yılı imalat sezonunda:  İçme suyu  adalar arası imalatı,  çevre düzeni, ağaçlandırma, ada dışı yol bakım, yağmursuyu, pissu kanalı imalatlarının bakım onarımı ve güvenlik hizmetlerini  gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

aa 


F- TEMELLİ BELEDİYESİNDEN TALEPLERİMİZ

 1. Ihlamur kent giriş yolları bağlantısının yapılması (Özellikle imar ile birlikte Eskişehir Yolundan doğrudan bağlantı)
 2. Yolun tretuvar ve asfalt çalışmaları öncelikli talebimizdir. Bunlar: 8.187 mt. yol  toplamı, 16.374 m2 bordür toplamı, 24.724 m2 kaldırım imalat toplamı
 3. Yeşil alan ve parkların yapımı
 4. Paşa deresi geçişi köprü yapımı
 5. Telefon hizmetleri altyapısı
 6. Okul, sağlık ocağı, idari ve kültürel tesisler
 7. Ulaşım hizmetleri, otobüs ve dolmuşun yönlendirilmesi
 8. Alış veriş merkezinin inşası
 9. Doğalgaz ana bağlantı ve adalararası bağlantı tesisatı
 10. İçme suyu ve  pissu kanalı ana bağlantı hatları
 11. İnşaat ve imalatlara ilişkin fen ve zabıta hizmetleri
 12. İtfaiye hizmetleri
 13. Temelli Belediyesi Ek Hizmet Birimi Binası

 

         Projemizin acil ihtiyaçları ve taleplerimiz arasındadır.

 

                                                        

                  

 

 

3- KUZEY YILDIZI ÇİFTLİK EVLERİ(EKO-KÖY)

PROJESİ

 

III- KUZEY YILDIZI EKO-KÖY ÇİFTLİK EVLERİ PROJESİ

           1- TANIMI        :
        
          Kent yaşamının yoğunluğu, stresi ve bunalımından dolayı insanlarımızı doğanın sessiz ve sakin yerlerine yönlendirmekte hatta zorlamaktadır. Bu nedenle Ankara, Temelli Beldesi Gedikli köyü arazisinde  çiftlik evleri tasarlanmıştır.
         Kuzey Yıldızı Başkent Ankara’ ya 40 dakika, metro son durağından 20 dakika uzaklıktadır.

 1. AMAÇLAR:


      Kuzey Yıldızı Toplu Konut Projesi değildir.

      Bu proje ile;

 1. Veraset ve İntikal yolu ile etkin ve verimli işletme kabiliyetini ortadan kaldıran çok küçük ve çok parçalı mülkiyet ilişkisinin birleştirilerek Optimal büyüklüğe ulaştırılması,
 2. Mülkiyete ilişkin hukuki ihtilafların giderilmesi, akraba, komşu arazi müdahalelerinin giderilerek dargınlıkların sona erdirilmesi ile toplumsal barış ve uzlaşma sağlanması,
 3. Erezyon, mevsimsel ve tesadüfi yağış koşullarına bağlı kuru tarımı, yeni yatırımlarla, koşulları değiştirerek birim alanda alınabilecek verimi maksimize etmek,
 4. Drenaj, toprak ıslahı, tohum ıslahı, etkin ve verimli işletme yöntemleri geliştirmek,
 5. İş ve istihdam yaratmak, tarım işçiliğini özendirmek, köylü ürünlerinin (et, süt, yumurta, gübre) değer ve teşvik bulmasına katkıda bulunmak,
 6. Makine ve teknoloji kullanarak modern köylü ve çiftçiliği cazip hale getirmek,
 7. Avrupa Birliği üye standartlarında tarım, hayvancılık, sebze, meyve, fidan, ağaç, çiçek yetiştiriciliğine öncülük etmek,
 8. Her türlü teknik ve sosyal altyapı, yatırımları yapmak,
 9. Tarımsal amaçlı kalkınma kooperatifçiliğine olanak hazırlamak,
 10. Planlanacak arazilerin azami %5’ini, Anadolu Köy Yerleşim Kültürünü yapı tarzlarına yansıtarak, yörede turizm aktivitesine katkı sağlamak,
 11. Kent Merkezlerinde yoğun, atıl iş gücünün  veya deneyimli, çalışabilir, konusunda bilgi ve birikimi bulunan vasıflı insan gücünün, yeniden üretime ve kalkınmaya katılmasını sağlamak, çiftçi bilincini, eğitimini ve örneklerini geliştirerek kamusal hizmet sunmak,

 

 1. Konu ile ilgili öğrenim gören gençlere staj ve uygulama, gerektiğinde çalışma olanakları yaratmak,
 2. Ekonomik yönden Katma Değer yaratmak,
 3. Meslek örgütleri, dernekler ve vakıflar gibi sivil toplum örgütleri ile özel veya Kamu Kuruluşlarına, yerli veya yabancı girişimcilere işbirliği olanakları sağlamak,
 4. Sahipsizliği, terkedilmişliği, tesadüfü ortadan kaldırarak, akılcı, bilimsel, verimli ve hukuki koşullar hazırlamak,
 5. Plansızlığı  gidermek, gecekondulaşmayı, arazi yağmalanmasını ve amaç dışı kullanılmasını önlemek,
 6. Bireyin girişimci gücünü, bilgisini, birikimini, heyecanını üretken yatırımlara dönüştürülerek, milli gelirin artmasına katkı sağlamak,
 7. Kent Merkezlerinde yoğunlaşan emekli ve yaşlı nüfusun, yaşamı boyunca çeşitli aktivitelerle rehabilitasyonuna olanak vermek,
 8. Yatırımı, üretimi, çalışmayı, çalışkanlığı, alınterini toprakla karıştırarak, gelecek kuşaklara, uğrunda ölünebilecek VATAN bırakmak, mutlu olmak, mutlu yaşamak amaçlanmaktadır.

    KUZEY YILDIZI  ÇİFTLİK EVLERİ PROJESİ BU ANLAMDA ÖZGÜN,
    ÖZGÜR, YATIRIM, ÜRETİM VE YAŞAM PROJESİDİR.

       3-  FİZİKİ VERİLER

      Devlet Karayolunun ülkesel kodu 750 mt. dolaylarındadır. Planlama alanlarının deniz seviyesinden yüksekliği 830-950 mt. arasında değişmektedir. Arazi eğimi %5 –20’ dir. 
Yağış genellikle kış ve ilkbahar aylarında olup, yılda ortalama 340 mm’dir. Yıllık ısı ortalaması 11.7 C’dir.  En sıcak ay 23.3 C ile Ağustos, en soğuk ay ise –10 C ile Ocak’tır. Söz konusu sahada kuru tarım yapılmakta ve yapılaşma için herhangi bir yasak bulunmamaktadır.  Afet riski yoktur.  IV. Derece deprem bölgesidir. Tanımlanabilen yeraltı  su kaynağına rastlanmamıştır. Yapı yüksekliği max. 6.5 mt., arazi kullanımı % 5-%10’ dur. Çalışma sahasının 1/1000’lik halihazır haritaları, jeolojik – jeoteknik ve hidrojeolojik  etüdleri yapılmıştır. 

 

5- ÖZEL MEVZİİ İMAR ÇALIŞMALARININ SON DURUMU:

              Kuzey Yıldızı Çiftlik Evleri (Eko-Köy) projemiz ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.
              Kuzey yıldızı Projesi Ön tahsis sözleşmesine dayalı olarak 2004 yılında başlatılan Kuzey Yıldızı Projesi Arsa /Arazi tahsis özel hizmet sözleşmelerine uygun tahsis, plan ve planlama onay süreçleri devam etmektedir. Plan onayında %80 mülkiyet ilişkisi yeterli görülürken, mülkiyet ilişkisinin %100’e çıkartılması, işimizi güçleştirmekte, zaman kaybına neden olmaktadır. Buna rağmen 3. Etap imar planlarımız onaylanmış, imar tapularımız hazır hale getirilmiş yol projelerimiz tamamlanmıştır. 1. ve 4. etaplarda 28 mt – 32 mt hisse ilişkilerine ilişkin iştirakın refi davası  Birliğimiz lehine sonuçlandırılmıştır. Tek hissedarla izale-i şuuyu davası da Birliğimiz lehine sonuçlanmış, Yargıtayca’da lehimize onaylanmıştır. 2007 ilk aylarında tek hissenin alım işlemi tamamlanarak 1. ve 4. etap için imar sorunu çözülmüş olacaktır. Kısa sürede 2. Etapla birlikte devam eden izale-i şuuyu davalarının tamamlanacağı tahmin edilmektedir.
              Plan onayı olmadan arazi yüzeylerinde büyük ölçekli değişiklik yapılmadığından, bütün etaplarda Sözleşmelere, Koordinasyon Kurulu ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda enerji yatırımlarına ilişkin iki adet 100 KWA direk üstü trafo ve bütün kooperatiflerimizin yararlanabilecekleri yeteri kadar çıkışlara sahip 3 adet pano yapılmış, hatlar enerjilendirilmiş, Polatlı Bedaş işletme Müdürlüğünden abone olunmuştur. Direk üstü trafo çevresi, beton kazıklarla çevrelenmiş tel çit ve giriş kapısı yapılarak anahtarla kilitlenmiştir. Şu anda alanda enerjimiz vardır. İmar plan onayı ve imar yollarına paralel olarak dikilecek direklerle enerjinin nakline her zaman olanak bulunacaktır.
              Önceki yıllarda yaptırılan jeolojik etüdlerde, yer altı su kaynakları bakımından sınırlı olan alanımızda iki kez, yer altı su rezerv ve verimlilikleri ile ilgili sondaj yerlerinin saptanmasına ilişkin rezistivite çalışmaları yapılmıştır. Ekte sunulan tespit tutanaklarında belirlenen 15 ayrı noktada derin kuyu su sondajı yaptırılmıştır. Üç adet sondaj kuyusu terk edilmiş, diğerlerinin tamamına D.S.İ. V. Bölge Müdürlüğünden işletme ruhsatı alınmıştır.
              1 – 2 – 3 Etaplarda elde edilen su kaynaklarının müşterek kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle 1500 tonluk bir depo, ayrıca basınç düşürmek amacıyla 50 tonluk ayrı bir depoya; 4. Etap için de 500 tonluk bir depoya ihtiyaç duyulacaktır. Depoların yapımı, kuyulardan suların depoya terfi ettirilmesi, kooperatiflere dağıtım hatlarının yapımı (ada içi hatlar ilgili kooperatiflerin kendileri tarafından yapılacaktır.) Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
              Buna göre, 2007 yılı ve sonrası inşaat ve imalat yatırımları ile ilgili olarak;
                              1- Bütün etaplarda iştirakın ref-i ve izale-i şuuyu davalarının tamamlanarak ve takasla mülkiyetin tekleştirilmesi,
                              2- Bütün etaplarda imar plan onaylarının tamamlanması
                              3- Ham yolların açılması ve yol alt temellerinin tamamlanması
                                4- Odak ulaşım ve odaklar arası bağlantı yollarının malzemeli bakımlarının yapılması
                              5- Su depoları, terfi ve dağıtım hatları projesinin buna bağlı olarak da proje uygulanmasının yapılması
                              6- Sondaj su kuyularının boru, pompa, elektrik pano ve techizi ile işletmeye hazır hale getirilmesi
                              7- AG Elektrik hatlarının direklerle yol boyunca ilgili kooperatif alanlarına dağıtımının yapılması proje ve uygulanması
                              8- Mimari tip projelerin tercihi ile detay projelerin hazırlatılması
                              9- Her proje odağı için, imar planlarında ayrılmış, sosyal ve kültürel alanlara, çok amaçlı ortak kullanıma uygun bina yapılması
                              10- Arazi cins değişiklikleri ile imar ve ifraz  planlarının ve tapularının hazırlanması
                              11- İnşaat ruhsatlarının alınarak, üst yapı inşaat ve imalatlarına başlanması (Başlangıç ve  bitiş, eş zamanlılık içinde koordinasyon kurulunda belirlenecektir.)
                              İş ve işlem kalemleri olarak, yukarıda sayılabilecek yatırımların bir an evvel gerçekleştirilmesi, tarih ve finasman boyutunun müştereken Koordinasyon Kurulunda ve Genel Kurulda planlanması gerekecektir. Ön çalışmaları yapılan ve ihale aşamasına getirilen yatırımlar bulunmakla birlikte henüz keşifleri ve ön çalışmaları  yapılmayan iş ve işlemle yatırım kalemleri de bulunmaktadır.
                              Bu proje ortağı bütün kooperatif Yöneticilerimizin, kendi kooperatiflerindeki özlem ve üye beklentilerini de göz önünde bulundurarak, ciddi hazırlık yapılması gerekecektir.
                              Ortak kooperatiflerimizin bir kısmının hiç ödenti almadığı, bir kısmının sadece sınırlı yetki aldığı, diğerlerinin ise 50- 100 ve en fazla 150,00 YTL kadar aylık ödenti aldıkları bilinmektedir. Artan arazi bedellerini hiç ödemeyen, geç ödeyen, kısmen ödeyen, katılım bedellerine süresi içinde hiç katılmayan, kısmen katılan geç katılan ve sonuçta iş ve yatırımları aksatan kooperatiflerimiz bulunmaktadır.
                              Bu hazırlıkların yapılması için tüm Kuzey Yıldızı kooperatiflerine 26.10.2006 tarihinde hazırlıklı olmaları için yazılı bilgi verilmiştir.

 

6-  KUZEY YILDIZI ÇİFTLİK EVLERİ (EKO – KÖY) PROJESİNE
İLİŞKİN BİRLİĞİMİZLE ARSA/ ARAZİ TAHSİS ÖZEL HİZMET
SÖZLEŞMESİ YAPAN BİRİM KOOPERATİFLERİMİZ

 

                                                                                      Arazi / Arsa Özel Hiz. Söz.
Sıra No:               Kooperatif Adı:                                           Tarihi                             .
     1-                     S.S. SEVGİ DOSTLARI K.Y.K.                     21.06.2004
     2-                     S.S. SILA SEVİL K.Y.K.                                21.06.2004
     3-                     S.S. TAÇPINAR K.Y.K.                                 21.06.2004
     4-                       S.S.  ÖZLENEN YAŞAMKENT K.Y.K.      21.06.2004
     5-                     S.S. AFDAG K.Y.K.                                      22.06.2004
     6-                     S.S. DOSTLAR ÇİFTLİK EVL. K.Y.K.          22.06.2004
     7-                     S.S. ILGIN GÖKSU K.Y.K.                           22.06.2004
     8-                     S.S. KUZEY YILDIZI ÇİFT. EVL. K.Y.K.     22.06.2004
     9-                     S.S. POYRAZ BAHÇE EVL. K.Y.K.             25.06.2004
    10-                    S.S. YEŞİL GÖLE K.Y.K.                              07.07.2004
    11-                    S.S. DEMİRTEPE K.Y.K.                               YAPMAD

 

 

  

2006 YILI DİĞER ÇALIŞMALAR:

 1. Kuzey Yıldızı Çiftlik Evleri Projesi alanında yapılan hazırlık çalışmaları,
  1. Bölgede yapılması düşünülen mimari v.b. projelerle ilgili araştırma yapılmış olup, firmalarla görüşmeler sürdürülmektedir.
  2. Jeolojik araştırma raporlarına göre her etapta kuyu açma sondaj çalışmaları yapılmış ve bölgede yeterli su kaynakları bulunmuştur.
  3. Kuzey Yıldızı Koordinasyon Kurulunun belirlediği iş ve işlemler Yönetim Kurulumuzca programlanmış ve program doğrultusunda sürdürülmektedir.
  4. 2007 programıyla birlikte 3. Etapta yer alan S.S. Poyraz Bahçe Evleri Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Afdag Konut Yapı Kooperatifi imalat hazırlıklarına başlamaları doğrultusunda çalışmalarımız sürdürülmektedir.
 2. Kuzey Yıldızı Çiftlik Evleri Projesi ile ilgili hukuki süreçler,
  1. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004 /445 E. Sayılı dosyası: S.S. Demirtepe Konut Yapı Kooperatifi tarafından Elvankoop aleyhine açılan bu dava ile 13.06.2004 tarihinde yapılan 2003 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istenilmiştir. Aşağıda 2. sırada gösterilen dava bu dava ile birleştirilmiş ve gerek asıl dava gerekse birleştirilen dava 27.09.2006 tarihinde reddedilmiştir. Davaların reddine ilişkin mahkeme kararı, davacı S.S. Demirtepe Konut Yapı Kooperatifi tarafından temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay’dadır.
  2. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/354 E. Sayılı dosyası: S.S. Demirtepe Konut Yapı Kooperatifi tarafından Birlik aleyhine açılan bu dava ile 15.06.2004 tarihli yönetim kurulu kararlarının hükümsüz olduğunun tespiti istenilmiştir. Bu dava daha sonra, yukarıda da açıklandığı üzere, Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/445 E. Sayılı dosyası ile birleştirilmiş ve birleşen dava olarak asıl dava ile birlikte karara bağlanmış ve dava reddedilmiştir. Karar temyiz edildiğinden dosya Yargıtay’dadır.
  3. Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/401 E. Sayılı dosyası: S.S. Demirtepe Konut Yapı Kooperatifi tarafından Birlik aleyhine açılan bu dava ile 19.06.2005 tarihinde yapılan 2004 yılı genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istenilmiştir. Dava devam etmektedir. Duruşması 11 Eylül 2007 tarihine ertelenmiştir.
  4. Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E. Sayılı davaları: Birlik tarafından Kuzey Yıldızı Çiftlik Evleri Projesi ile ilgili olarak, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi amacıyla açılan bu davalar devam etmektedir. Bu davalarda, taraf teşkilinin sağlanması açısından, çözülmesi gereken sorunlar yönünden veraset davaları ile tapuda isim ve soy isim düzeltilmesi davaları da açılması gerekmiştir. Bu süreç devam etmektedir. Bu davaların duruşması 06 Haziran 2007 tarihine ertelenmiştir.
  5. Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006 / 8 E. Sayılı dosyası: 151 ve 215 sayılı parsellerdeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi istemiyle açılan bu dava sonuçlanmış, davalı yanın temyiz istemi de reddedildiğinden karar kesinleşmiştir. Buna bağlı olarak ilam icraya konmuş, kıymet taktiri yaptırılmış ve tebliğe çıkarılmıştır. Kıymet takdiri kesinleştikten sonra, satışla ilgili ilan yaptırılacak ve satış gerçekleştirilecektir. Her iki parselde Birliğin toplam 519.149,90 m2 payına karşı, davalının toplam 60,12 m2 payı bulunmaktadır.

 

V-  TEMELLİ GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ (G.O.B.)

              Temelli G.O.B. Projesi, yerinde, doğru ve zamanlaması uygun bir projedir. Ankara kent içi nüfusu rahatlatacak, gecekondulaşmayı önleyecek, planlı, sağlıklı, konut ve çevre koşulları ile dar gelirlilerin mesken sahibi olmalarını sağlayacaktır. Ankara’da Batıkent, Çayyolu, Eryaman, Elvankent, Doğukent Projelerinden sonra kamu kaynaklı mega bir proje olarak Temelli G.O.B. Projesinin uygulamaya sunulmuş olması ve kooperatiflere tahsisini takdirle karşılıyoruz.
              Kooperatifler Birliğimiz ELVANKOOP 10.10.2003 tarihinde, daha arsalar tahsis aşamasındayken Bayındırlık Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapmış, Elvankent Projemizdeki deneyimlerini bu alana sunmayı ayrıntılı bir raporla önermişti. Dört yıl evvelki öngörülerimizin ve iş birliği önerilerimizin dikkate alınmaması sonucu dengesiz ve düzensiz gelişim Temelli Gecekondu alanına bu gün maalesef damgasını vurmaya başlamıştır.
Ülkemiz kooperatif yöntemle konut ve yeni yerleşim projeleri yapımında başarılı örnekler vermiştir. Konut inşaat ve imalatlarının % 40’ına yakın kısmı kooperatifler tarafından yürütülebilmiştir. Ancak 10 yıla yakındır, çeşitli nedenlerle kooperatif üretim biçiminden uzaklaştırılmış, toplumun gözünden düşürülmüştür. Son yıllarda yerel ve merkezi yönetimlerin kooperatif yöntemle proje ürettikleri, arazi, arsa, altyapı proje ve konut finansmanı desteği vermedikleri bilinmektedir
25.000 konutun planlandığı Temelli Gecekondu Önleme Bölgesi bir taraftan Ihlamurkent ve Başkent Organize sanayi ve Malıköy ile diğer taraftan da ATO Organize Sanayi ve Alcı köyü ile çevrelenmektedir. Türkiyenin 2.büyük Organize Sanayi Bölgesinin yaratacağı istihdamın konut gereksinimini karşılamak üzere planlanan bölge Bayındırlık Bakanlığının denetim ve gözetiminden alınarak arsaları TOKİ’ ye devredilmiştir. Mücavir alan sınırlarının genişlemesi ile beraber Ankara Büyükşehir sınırlarına giren bölge bu değişimle beraber sahipsiz bir görünüme girmiştir. Büyükşehir belediyesi kooperatifleri adeta gelir kapısı gibi görmektedir. Şöyle ki; Gecekondu Önleme Bölgelerinde yol katılım bedelinin %25’i kooperatiflerden alınarak ada dışı stabilize yollar yerel yönetimce yapılabilecekken bu yapılmamış ada dışı stabilize yolunu yaptırmayan kooperatiflere yapı ruhsatı verilmemiştir. Hafriyat döküm yeri olarak Sincan Cimşit mezarlığı yanı gösterilmiş bu alanda daha sonra kapatılmıştır.Kimse nereye hafriyat dökeceğini bilmemekte alanda boş gördüğü her yere pasa malzeme dökmektedir.Bu durum kaygı ile izlenmektedir.
Ankarada hafriyat döküm alanları Ankara Spor Kulübü A.Ş’ye ihale edilmiştir. Bu şirket elemanları ellerinde makbuzlarla alanda elden nakit ve pazarlıklarla milyalarca lira para tahsilatı yapmakta ,hafriyatın nereye döküldüğü yada döküleceği ile ilgilenmemektedirler.Bu kişiler ister döküm yapılsın ister yapılmasın alacakları paraya bakmaktadırlar.Para vermeyen kooperatiflere büyük miktarlarda cezalar kesilmekte, iş makinalarına el konmaktadır.
Yolu, elektriği, suyu olmayan,arsasına nereden gireceğini bilmeyen kooperatiflere ısrarla iki yıl içerisinde temel atma zorunluluğu dayatılmakta ve bunu yapamayanların tahsisleri iptal edilmektedir.Bize ulaşan bilgilere göre 25’in üstünde kooperatifin tahsisleri iptal edilmiştir.
Tahsisleri iptal edilen kooperatifler yargıya başvurmakta , temel görevlerini yerine getirmeyen idarenin bu haksız işleminin iptalini istemektedirler.
Devletin ilgisizliği ve Büyükşehir Belediyesinin bu olumsuz yaklaşımlarına alanda örgütlü 10’dan fazla Üst birliğin bulunması da eklenince Temelli Gecekondu Önleme Bölgesi Kamuoyu oluşmamakta ve ilgi sağlayıcı bir baskı gücün ortaya çıkamamaktadır.
Tüm bu olumsuzluklara    rağmen kooperatiflerin büyük çoğunluğu olağanüstü bir gayret ve özveriyle ada dışı stabilize yollarını yapmış, şantiye elektriğini bağlatmış, inşaat ruhsatlarını almışlar ve inşaatlarına başlamışlardır. Betonarmesi biten 5-6 katlı binalar ve duvarları örülen dubleksler göze çarpan olumluluklardır. Birliğimize bağlı S:S:Komşuların Ortak Yaşamı ve S.S.Yeni Akdağ Kooperatifleri temellerini bu yıl atmışlardır. Bu alandaki kooperatiflerimizi kutluyoruz.
.
Ham yol açılması, yol alt temel, pissu kanalizasyon, yağmursuyu kanalizasyon, içme ve kullanma suyu dağıtım hatları, elektrik enerjisi, trafolar,  elektrik panoları, ada dışı aydınlatma direkleri, doğalgaz hat projeleri, telefon hizmetleri, inşaat ve imalatların denetimi, çevre ve doğa koruma önlemleri, bölgenin tarihsel dokusu nedeniyle gözetimli kazı, kentsel servislerin ve diğer rekreasyon alanlarının yapımı gibi işlerin planlaması önemsenmelidir.
İyi bir proje yönetiminde;

 1. Tarafları tanımlanmış projenin gerçekleştirilmesini benimseyen tek örgütsel yapı,
 2. Planlama, örgütlenme, organizasyon, komuta, kontrol gibi süreçlerden yararlanabilen yönetsel yapı,
 3. Kendisinden beklenen işlevi yerine getirecek teknolojik yapı,
 4. Proje maliyetinin düşük, toplumsal yararın yüksek olacağı ekonomiklik,
 5. Talep örgütlenmesi ile finansal kaynak,
 6. Ekonomiklik ve sosyal dayanışma,
 7. Çevre ve insana verilecek her türlü zararın ortadan kaldırılması,

Gibi hususların göz önünde bulundurulması yararlıdır.

Kooperatifler Birliği olarak ilgili idarelerin bu hususları dikkate alarak endişeleri gidermesini bekliyoruz. Bu yeni projede emeği geçenleri tekrar kutluyoruz.